Abstracta

Hållbarhet först. Till sist.

Beställare

Abstracta

Familjemedlem

MER

Tjänster

Arkitektur, Digital arkitektur

Uppdrag

Cirkuläritet och delningsekonomi är inte längre buzzwords utan en del av lösningen. På uppdrag av akustikföretaget Abstracta har MER utvecklat en miljö där hållbarhet är en given utgångspunkt och varje komponent i showroom och retailyta går att återbruka.

 

Resultat

Konceptet låter Abstractas produkter och deras funktion spela huvudrollen. Genom att visa kopplingen mellan material, tillverkning och användning belyser miljön Abstractas identitet och vad som gör företaget unikt.

Konceptet är en fysisk förlängning av den virtuella utställningen Abstracta VR Exhibition Space. Genom att den digitala och fysiska miljön utvecklats parallellt och som komplement till varandra kan Abstracta dra full nytta av digitalisering samtidigt som kontakten med kunderna fördjupas.

Fotograf: Mårten Ryner

Abstracta SFF 2020
Abstracta SFF 2020_1