Aller

Mediahus klätt i glamtech.

Beställare

Aller media

Familjemedlem

MER

Tjänster

Inredningsarkitektur

Uppdrag

Beläget på Humlegårdsgatan vid Östermalmstorg finns Aller Medias Stockholmskontor. Kontoret spänner över 6 våningar och rymmer omkring 400 medarbetare på 4500 kvm och toppas med takterrasser i två nivåer med utsikt över stadens takåsar. MER tog fram en enklare förstudie och ett grundkoncept ”ART- event- ett modernt mediahus” för entrévåning samt för 1 kontorsplan som presenterades i mars 2017. Sedan dess har konceptet genomgått några förändringar och det slutliga genomförandet gjordes utifrån konceptet “GLAM/TECH”. Uppdraget utvecklades därefter med nya förutsättningar och ökade i omfattning. Under 2019 togs nya underlag fram för beslut kring invändig gestaltning för hela byggnaden. Under 2021 togs ett nytt inredningskoncept fram utifrån nya inriktningsbeslut från Aller. 

Resultat

Då byggnadens material- och färgpalett var tänkt som en hållbar lugn bas kunde det nya konceptet appliceras på den lösa inredningen som ett extra lager. Även planlösningen var framtagen med flexibilitet och hållbarhet som grund. I utformandet av det nya inredningskonceptet har befintlig inredning dokumenterats och samordnats med ny inredning. 

Efter ett komplicerat projekt med många involverade parter är det väldigt roligt att se hur arbetsplatsen har fått ett nytt utseende, nya funktioner och en flexibilitet som kunden uppskattar.