Areim

En plats för konst och människor.

Beställare

Areim

Familjemedlem

MER

Tjänster

Inredningsarkitektur

Uppdrag

Utifrån en vision om arbetsplatsen som ett socialt nav och en mötesplats för samarbete och skapande har fondförvaltaren och fastighetsägaren Areims nya kontor utformats. Fokus har varit att skapa ytor som främjar social interaktion, välmående och samarbete. Areim tog genom denna förändring steget in i det nya arbetsklimatet efter pandemin – och har på så sätt lyckats öka närvaron på kontoret.

Resultat

Utöver att skapa en dynamisk och flexibel arbetsmiljö har konst värderats högt i utformningen av det nya kontoret och smakfullt införlivats i kontorets design.

Återbruk har även varit en central faktor i projektet och många element från Areims tidigare kontor har följt med till den nya adressen. Undertaket har avlägsnats för att vinna takhöjd och akustikplattorna har fått en ny funktion som del i väggpanelen.

Areims nya kontor är utformat med målet att skapa en kontorsmiljö som verkligen engagerar och attraherar anställda samtidigt som den överträffar hemmets arbetsmiljö. Den ökade närvaron på kontoret bekräftar att vi lyckats skapa en arbetsplats som uppmuntrar till samarbete och kreativitet, vilket är avgörande för framgångsrika företag idag.