Dalénum

Rum med utsikt.

Beställare

JM

Familjemedlem

ETTELVA

Tjänster

Arkitektur

Uppdrag

I det tidigare industriområdet på Lidingö har en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och matställen växt fram. Sammanlagt kommer omkring 1 000 bostäder att byggas här, där vissa delar av de gamla industrilokalerna integreras som delar i nybyggnationen. Tillsammans med JM utvecklar vi fyra sjönära kvarter med attraktivt läge vid kajen, varav en del ägarlägenheter.

Resultat

Kvarteren samspelar i sina volymer, proportioner och relationer med det gamla industribeståndet och intilliggande nyproducerade bostäder. Byggnaderna har stadsmässig kvartersform och material, och karaktär hämtas från befintlig arkitektur i området. Fasaderna har samtidigt ett nutida uttryck med tydlig vertikalitet och stor omsorg om tegeldetaljer. Husen närmast vattnet är inspirerade av traditionella packhus med indragna balkonger.

Lägenheterna är utformade för att maximera sjöutsikten. De upphöjda gårdarna öppnas upp mot vattnet och blir en naturlig och vacker samlingsplats för de boende. Samtidigt har vi tillfört mötesplatser till det offentliga rummet.

De svanenmärkta byggnaderna har bl.a. en energieffektivitet på 75% av BBR. Ur miljösynpunkt har material valts enligt Svanens krav med fokus på giftfria och beständiga material som åldras väl.