Hagsätra Junior

Ett hållbart Hagsätra.

Beställare

Sveafastigheter

Familjemedlem

ETTELVA Arkitekter

Tjänster

Detaljplaneunderlag

Uppdrag

Inom Stockholms Stads utvecklingsprojekt Västra Hagsätra har Sveafastigheter fått en markanvisning om 139 st hyreslägenheter som på sikt ska ombildas till bostadsrätter. ETTELVA har uppdraget att ta fram detaljplaneunderlag.