L´Avventura

Ett palats i city.

Beställare

Stureplansgruppen

Familjemedlem

Millimeter Arkitekter

Tjänster

Inredningsarkitektur

Uppdrag

Metropolpalatset som invigdes år 1927, ritades av arkitekt Björn Hedvall och är idag en klassad byggnad med ett stort kulturhistoriskt värde. Väggarna är prydda med pompejanska väggmålningar av konstnären Nils Asplund. År 2017 togs lokalerna över av Stureplansgruppen som samma år gav Millimeter Arkitekter i uppdrag att rita ny fast- och lös inredning till lokalerna. De skulle förvandlas till en italiensk restaurang med namnet L’Avventura, ”Äventyret”.

Resultat

Utmaningen för oss blev att utforma en modern och funktionell inredning med ett formspråk som kunde tala för sig själv och på samma gång samspela med de omgivande väggmålningarna. Resultat blev en luftig inredning med möbler på nätta stålben för att ge en känsla av transparens. För att fånga upp rumshöjden placerades två stycken höga olivträd i mitten av salongen.

Bar, restaurant
Exclusive restaurant
Bar
Exclusive restaurant