Linköpings universitet

Hållbarhet i praktiken.

Beställare

Linköpings Universitet

Familjemedlem

MER

Tjänster

Inredningsarkitektur

Uppdrag

Linköpings universitet är med 4 000 anställda, 1 300 forskarstuderande och 32 000 studenter ett av Sveriges största lärosäten. Sedan 2017 är MER ramavtalsupphandlade för att utveckla Universitetets invändiga och publika miljöer.

På Campus Valla invigdes det nya Studenthuset 2019. Det är ett hus med höga mål när det gäller miljö och hållbarhet, helt i linje med Linköping universitets ambition att skapa ett universitet i världsklass. Med sina sju våningar reser sig huset över campusområdet och blir en stark signaturbyggnad och universitetets tydliga entré.

Studenthuset är utformat som en publik mötesplats för studenter, forskare, anställda och allmänheten. Huset inrymmer bland annat bibliotek, läsplatser, mötesrum och utbildningsmiljöer. Gränserna mellan husets olika funktioner har minimerats vilket optimerar förutsättningarna för interaktion och stärker universitetets funktion som samlingsplats för kunskaps- och idéutbyte.

Resultat

MERs uppdrag har varit att skapa attraktiva och funktionella miljöer med studentfokus. Hållbarhet är en självklarhet och det läggs stor vikt vid att inredningen ska vara flexibel och kunna anpassas efter framtida behov. En stor del av möblerna kommer från Återbruket, universitetets egen verksamhet för återanvändning av inredning.