Microsoft

Ett hem i Stockholm.

Beställare

Microsoft

Familjemedlem

MER

Tjänster

Inredningsarkitektur

Uppdrag

Efter 28 år i Akalla flyttar Microsoft Sverige till kvarteret Urban Escape i Stockholm city. Med det nya kontoret vill man skapa en dynamisk miljö vars huvudsakliga syfte är att fungera som ett nav för samarbete och innovation. Kopplingen till omvärlden förstärks genom att 75% av lokalerna öppnas upp för besökare och kunder, medan endast 25% är dedikerade till Microsofts egen personal. Kontoret i Urban Escape är det första i sitt slag inom Microsoft globalt, ett strategiskt skifte som grundar sig i ett sätt att se på arbete som något man gör snarare än något man går till.

Resultat

Hållbarhet och tillgänglighet har löpt som en röd tråd genom hela projektet med mål att åstadkomma en varierad och hälsosam miljö som man mår bra i, som går att anpassa över tid och som välkomnar alla. Den genomarbetade ljussättningen med inspiration från de svenska årstiderna, som skapades i nära samarbete med ljusdesigner från Paloma Design Studio, vann Svenska Ljuspriset 2020 med nomineringen ”en innovativ och stilbildande modell som banar väg för framtidens arbetsplatser”. Stor omtanke lades också på akustiken för att skapa behagliga ljudmiljöer som kan hantera ett högre tryck i lokalerna.

Husets LEED Platinum-certifiering ställde höga krav på den invändiga miljön och valet av byggprodukter, och en tredjedel av den lösa inredningen är återbrukad från det gamla kontoret i Akalla. Inbyggd flexibilitet i såväl system, planlösning som inredningar gör lokalen anpassningsbar både i stunden och över tid. Allt detta sammantaget skapar en hållbar arbetsplats med människan i centrum.