Stockholms Hamnar

Med närhet till havet.

Beställare

Stockholms Hamnar

Familjemedlem

MER

Tjänster

Arkitektur

Uppdrag

2002 fick MER Arkitekter förtroendet att förvandla ett stomrent utrymme till ett öppet kontor med fasta platser i Magasin 2 i Frihamnen. Sedan dess har det varit Stockholms Hamnars huvudkontor. Efter pandemin behövde kontoret uppdateras och anpassas till dagens arbetssätt och vi återigen fick förtroendet att utforma arbetsplatsen.

 

Resultat

Stockholms Hamnars vision om det nya kontoret är en variationsrik, modern och uppdaterad arbetsplats. Konceptet är modernt samtidigt som det lyfter hamnens unika arkitektur. Det nya konceptet är inspirerat av hamn- och båtmiljö vilket stämmer väl överens med varumärket. Med blåmålade glaspartier, mörkbetsade träpaneler på väggarna i den nya receptionsdisken och sisalmattor på golvet känns havet nära.

De massiva trägolven har bevarats såväl som de putsade väggarna och de imponerande takbalkarna. Hela lokalen har fått en naturlig kulörbas för att lyfta de genuina materialen. All inredning har återbrukats och fått nytt liv samt kompletterats med nya inslag. Genom att vårda och lyfta den industriella originalmiljön har varumärket förstärkts och utformningen av kontoret blivit till en ännu bättre mötes- och arbetsplats.