Strängnäs Resecentrum

Djärv arkitektur skapar nytt landmärke.

Beställare

NCC

Familjemedlem

ETTELVA Arkitekter

Tjänster

Arkitektur

Uppdrag

Som ett led i ett större arbete med att öka tillförlitligheten och skapa större kapacitet för trafiken på Svealandsbanan har ett nytt resecentrum byggts i Strängnäs. Vi fick uppdraget att projektera Strängnäs nya resecentrum av NCC som bygger åt Trafikverket. Resecentrumet placerar sig över ett nytt dubbelspår och rymmer vänthall, kiosk och annan offentlig verksamhet. Omvandlingen av stationsområdet syftar till en säkrare passage mellan bussar, tåg och garage.

Resultat

Den arkitektoniska visionen var att skapa en modern och djärv arkitektur med stor transparens som fungerar som ett landmärke för Strängnäs. I gestaltningsprogrammet specificerades principer såsom synlig konstruktion i fasad, ramverk av kassetter som bryter upp fasaden, uppglasade fasader för in- och utblickar och transparens. Huset är medvetet placerat med en utsikt mot domkyrkan och fungerar som en gågata som förbinder stadens två delar. En taklanternin för in mängder av naturligt dagsljus i byggnaden. Projektet har nominerats till Årets bygge och fått stor uppmärksamhet.