Tollare Terrass

Strålande utsikter.

Beställare

NCC/Bonava

Familjemedlem

ETTELVA Arkitekter

Tjänster

Arkitektur

Uppdrag

Tollare i Nacka är en ny stadsdel i skärgårdslik miljö med småskalig kvartersbebyggelse där närheten till naturen och vattnet tas till vara. Bebyggelsen inordnas i omgivningen med omkring 900 nya bostäder, förskolor, äldreboende och lokaler för handel, service och arbetsplatser. Visionen för Tollare Terrass var att skapa attraktiva, funktionella och yteffektiva bostäder anpassade till platsens befintliga förutsättningar.

Resultat

Projektet består av 5 huskroppar varav 4 bildar en ensemble med gavlarna ut mot vattnet och utsikten. Taken blir terrasser och entrégårdar till bostadshusen. Det femte huset ligger som en solitär utmed gatan väster om den andra bebyggelsen och med sitt fria läge har det den bästa utsikten. Även här utnyttjas suterrängen och ger 2 våningar mot gatan och 5 våningar mot vattnet.

Fasaderna varierar i tegel i olika kulörer och mönster i kontrast till en vit betong. Trapphusens stora svarta inrutade glaspartier anspelar på platsens industriella historia. Alla lägenheter har balkonger med utsikt mot vattnet och de som kommer att bo högst upp har även fått stora attraktiva takterrasser.