Familj

Hej!

Tillsammans skapar vi en stark plattform för att våra dotterbolag ska kunna agera som attraktiva, slagkraftiga verksamheter med tydliga varumärken och positioner. Detta kallar vi ”Arkvision Family” med mottot “big enough, small enough”.

ARKVISION NORDIC

Arkvision Nordic är en koncern som omfattar några av Sveriges främsta arkitektkontor. Tillsammans kan vi planera en hel stadsdel, från gatubrunnarna till sovrummen, och däremellan krogarna och arbetsplatserna. Bolagen i vår företagsgrupp är ETTELVA Arkitekter, MER Arkitekter, Millimeter Arkitekter och Obeon.

Vi tror att kreativitet frodas i mindre och medelstora spetsbolag där det finns utrymme för en egen företagskultur. Vår roll som koncern är att hitta synergier och samarbetsformer för våra dotterbolag, så att de kan driva sina affärer samtidigt som vi gemensamt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Koncernen har över 100 anställda i företagsgruppen.

modern interior concept

Kontakt

Viktor Morgården, VD

viktor.morgarden@arkvision.se

tel: +4670 607 69 09

 

 

 

ETTELVA

Vi är ett av landets främsta arkitektkontor med expertis inom bostad, landskapsarkitektur och stadsplanering. Allt vi gör syftar till att verka för ett samhälle där städer byggs med så höga kvaliteter att det bidrar till välmående och jämlikhet. Vi vet att bostadsmiljön påverkar allt från läxläsning till karriärmöjligheter. Med en funktionell hemmamiljö bygger vi ett hållbart och starkt samhälle. En bostad i taget.

Våra projekt spänner från hela stadsdelar med bostadshus, grönområden och skolor till utformning av parker, simhallar och kommersiella fastigheter som kontor och butiker. Alltid med löfte att värna om människa och miljö.

Nyfiken på vad som händer på ETTELVA? Läs nyheter på ETTELVAs hemsida.

 

Office interior

Kontakt

Linda Sarnaak, tf VD / Nico Liljenberg, tf VD

linda.sarnaak@ettelva.se / nico.liljenberg@ettelva.se 

+46 76 525 79 31 / +46 76 525 79 25

www.ettelva.se

MER

MER Arkitekter får insidan att räknas. Vi utmanar bilden av vad ett kontor är och ska vara. Vi skapar bättre arbetsplatser där människors välmående samt funktion och design står i centrum.

Arbetssätt, miljöer och behov förändras hela tiden. Brist på kunskap kring detta leder till förvirring och felinvesteringar. MER Arkitekter skapar miljöer och arbetssätt som lever över tid, kan förändras över tid och ger mer än vad det kostar.

MER Arkitekter är ett av Sveriges ledande arkitekt- och konsultföretag för inomhusmiljöer. Med en spetskompetens inom arbetsplatsstrategi utformar vi miljöer som leder till högre trivsel och bättre affärer.

Nyfiken på vad som händer på MER? Läs nyheter på MERs hemsida.

 

 

Kontakt

Niklas Larsén, VD / Venke Osnes, VD

niklas.larsen@mer.se / venke.osnes@mer.se

+46 70 525 79 22 / +46 76 772 48 50

www.mer.se

MILLIMETER

Millimeter Arkitekter är ett arkitektkontor som bidrar till ytterligare dimensioner av människors upplevelser av mat, boenden och destinationer. Främst jobbar vi med kunder inom hospitalitybranschen, till exempel hotellkedjor, restauranger och konferensanläggningar.

Vårt sätt att jobba innebär att vi alltid förenar den långsiktiga affären med vass arkitektur. Det innebär i praktiken att våra kunder oftast har sin investering tillbaka inom bara ett år, och sedan är resten plus. Med vår arkitektur kan vi få in upp till 20 procent fler rum på ett hotell eller 40 procent ökad omsättning per dag på grund av förbättrat kundflöde för ett café. Vi kallar det arkeonomi.

Nyfiken på vad som händer på Millimeter? Läs nyheter på Millimeters hemsida.

Bar interior, Rival

OBEON

Obeon är en virtuell plattform där kreatörer och designstudios kan hyra utrymme per kvadratmeter för att visa upp sina idéer och produkter. Som hyresgäst kan du välja från en lista med färdiga utrymmen eller skapa ditt eget utrymme genom någon av våra samarbetspartners. Genom plattformen hjälper vi de som vill nå ut och marknadsföra sina produkter i butik eller på mässor. Plattformen eliminerar behovet av ett fysiskt utrymme, vilket låter produkterna tala för sig själva i sitt rätta sammanhang, till en lägre kostnad och utan påfrestning för klimatet. Genom innovativa lösningar förändrar Obeon hur människor och företag interagerar med varandra.

Nyfiken på vad som händer på Obeon? Läs nyheter på Obeons hemsida.

Outside perspective, Virtual property, Urban by ESNY

DU?

Driver du eget företag idag och är redo att ta nästa steg? Arkvision kan ge dig möjligheten att fortsätta utveckla ditt team och varumärke samtidigt som du har full tillgång till Arkvision-familjens många kompetenser.

 

 

modern design concept

Bli en av oss!

info@arkvision.se