"Big enough. Small enough."

Vi är en koncern som samlar spetsbolag inom arkitektur för att kunna åstadkomma en hållbar samhällsutveckling, det vill säga att alltid utforma arkitektur där människor och miljö mår bra.

Våra bolag jobbar med allt från bostad, kontor, hotell, restaurang och butik till stadsplanering och landskapsarkitektur. Det innebär att vi har kompetens att planera en hel stadsdel – från skolgårdarna in till sovrummen.

modern design concept

Digital Arkitektur

En digital miljö kan vara lika verklig som vår fysiska värld. Och tvärt om. Genom att låta arkitekter, designers, spelutvecklare och beteendevetare arbeta sida vid sida kan vi skapa digitala produkter och interaktiva upplevelser och allt där emellan. Resultatet kan fungera som som del av ett beslutsunderlag, komplement till en fysisk miljö eller som fristående projekt.

För mer information, besök Obeon.

Hållbarhet

Som arkitekter och rådgivande konsulter vid utformning av privata och publika miljöer har vi ett ansvar. Vi utvecklar hållbara miljöer där människor och företag ska må bra och kunna växa, med så liten miljöpåverkan som möjligt.  Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av våra processer och omfattar både våra projekt och vår egen verksamhet.

Kontakta våra familjemedlemmar för mer information.

Urban farming, Concept for sustainability, biodiversity and recreation

Stadsbyggnad

Genom att skapa hållbara samhällen bidrar vi till att utveckla platser där människor och företag kan växa. Vi vill påverka hur samhället utvecklas och förändra hur vi lever – både idag och imorgon.

Vi fungerar som en kreativ partner för samhällsutvecklare, både inom privat och offentlig sektor.

För mer information, besök ETTELVA.

Arkitektur

Arkitektur påverkar välmående, interaktion och flexibilitet. Genom att kombinera vår kompetens inom arkitektur med vår passion för människor och teknisk utveckling skapar vi förutsättning för hållbara samhällen.

För mer information, besök ETTELVA.

Office details @whispr

Inredningsarkitektur

Vi vet att människor påverkas av de miljöer de vistas i. Vi vet också att varumärkesbyggande arkitektur leder till bättre affärer och bättre verksamhet. Med de insikterna som utgångspunkt har vi specialiserat oss på att hjälpa svenska och internationella företag, organisationer och fastighetsägare att skapa identitetsstarka, hållbara och lönsamma inomhusmiljöer.

För mer information, besök MER och Millimeter.

Landskapsarkitektur

Genom en kunskapsbredd som möjliggör en stor variation av uppdrag i olika skalor och skeden vill vi tillsammans med kund skapa hållbar landskapsarkitektur genom god gestaltning och tekniska lösningar.

För mer information, besök ETTELVA.

Urban farming, Concept for sustainability, biodiversity and recreation_2